Kategorija: Sveci i blaženici

Svetac je osoba koju je radi načina života sasvim posvećenog Kristu neka kršćanska Crkva proglasila ili od davnine štuje kao svetu. U početku su kao sveci štovani apostoli, sveta Marija i prvi mučenici, a kasnije su im pridruživane i ostale osobe koje su mogle kršćanima poslužiti kao uzor kršćanskoga života.

Blaženik je osoba, koju je Katolička Crkva beatificirala, tj. proglasila blaženim ili blaženom. To je korak prema kanonizaciji, tj. proglašenju svetim. Riječ je prevedenica latinske riječi beatus = “blažen”.

Katoličke vijesti