Otvoren natječaj za upis na integrirani filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Biskupska konferencija BiH

Otvoren natječaj za upis na integrirani filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 10. lipnja 2024. objavio je natječaj za upis studenata u prvu godinu integriranog filozofsko-teološkog studija. Tekst natječaja, koji prenosimo u cijelosti, dostupan je, uz dodatne informacije, na mrežnoj stranici KBF-a.

Na temelju članaka 62. i 63. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Fakultet objavljuje:

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA

U PRVU GODINU INTEGRIRANOG CIKLUSA STUDIJA

NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU

UNIVERZITETA U SARAJEVU

ZA AKADEMSKU GODINU 2024./2025.

Studij teologije nudi odgovore na egzistencijalna i teološka pitanja, omogućuje znanstveno-teološko usavršavanje za daljnji znanstveni angažman kako u društvu tako i u djelovanju Crkve. Naš Fakultet je najstarija organizirana visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini, koja od 1890. obrazuje svećeničke kandidate, a od 1990. i laike koji žele steći teološku izobrazbu. Fakultet je visokoškolska ustanova, koja organizira i izvodi sveučilišni integrirani studij. Završetkom integriranog filozofsko-teološkog studija, koji traje pet godina (300 ECTS), postiže se akademski stupanj magistra teologije.

 1. OPĆE ODREDBE
 2. Za studij na KBF-u, mogu se prijaviti kandidati katolici koji su završili isključivo četverogodišnju srednju školu.
 3. Pravo upisa na studij ima osoba prikladnog moralnog ponašanja, te koja podnese potrebne dokumente o dosadašnjem školovanju i ostale dokumente koji se zahtijevaju za upis na Fakultet.
 4. Moralnu prikladnost osoba potvrđuje preporukom, koju za klerike i kandidate za redove daje ordinarij, za članove ustanova posvećenog života i družba apostolskog života vlastiti poglavar, a za laike vlastiti župnik.
 5. Na Fakultet se mogu upisati pripravnici za klerički stalež, članovi ustanova posvećenoga života, članovi družba apostolskoga života, vjernici laici.
 6. Strani državljani sa stečenim odgovarajućim srednjoškolskim obrazovanjem imaju pravo upisa na studij, pod jednakim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom, Statutom Fakulteta i kvotom za upis stranih državljana.
 7. Prijavljeni kandidati laici trebaju obaviti informativni razgovor s Razredbenim povjerenstvom.
 8. Mladići koji žele postati svećenici informativni razgovor obavljaju s Velikim kancelarom Fakulteta (Vrhbosanskim nadbiskupom).
 9. U prvu godinu studija u akademskoj 2024./2025. godini studenti se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata koji je utvrdio Fakultet, a potvrdila Vlada Kantona Sarajevo, kako slijedi:
 1. PRIJAVE I TERMINI
 2. Mladići koji žele postati svećenici molbu, prijavu na Natječaj i druge dokumente šalju preko župnika vlastitom (nad)biskupskom ordinarijatu.
 3. Kandidati laici prijavu dostavljaju osobno u Tajništvo KBF-a ili šalju poštom na adresu: Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na Natječaj za upis“.
 4. Svi kandidati uz prijavu na natječaj za upis predaju potrebne dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji dokumenata, i to:
 5. Molbu za upis
 6. Izvadak iz matične knjige rođenih,
 7. Uvjerenje o državljanstvu,
 8. Krsni list,
 9. Pisanu preporuku (koju za klerike i kandidate za redove daje ordinarij, za članove ustanova posvećenog života i družba apostolskog života vlastiti poglavar, a za laike vlastiti župnik),
 10. Svjedodžbu o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi i svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ako su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilažu potvrdu da je postupak ekvivalencije u tijeku, te prilažu prevedene i od sudskog tumača ovjerene dokumente),
 11. Dvije fotografije (6 cm x 4 cm).
 12. Mladići koji žele biti svećenici prijave na Natječaj za upis mogu podnijeti od lipnja do 13. rujna 2024.
 1. Kandidati laici prijave na natječaj mogu podnijeti u dva roka, i to:
 • PRVI PRIJAVNI ROK od 10. lipnja do 5. srpnja 2024.

Informativni razgovor s prijavljenim kandidatima na prvom prijavnom roku Razredbeno povjerenstvo obavit će 8. srpnja 2023. u 12,00 sati u prostorijama Fakulteta.

Preliminarna rang lista kandidata laika s prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uvjete za upis na Fakultet bit će objavljena 9. srpnja 2024. na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

Na preliminarnu rang-listu kandidati laici imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave liste.

Po prigovoru, Fakultetsko vijeće obvezno je donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća je konačna.

Konačna rang-lista kandidata laika koji su ostvarili pravo na upis u prvom prijavnom roku bit će objavljena 17. srpnja 2024. na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

 • DRUGI PRIJAVNI ROK od 26. kolovoza do rujna 2024.

Informativni razgovor s prijavljenim kandidatima na drugom prijavnom roku Razredbeno povjerenstvo obavit će 16. rujna 2024. u 12,00 sati u prostorijama Fakulteta.

Preliminarna rang lista kandidata laika s drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uvjete za upis na Fakultet bit će objavljena 17. rujna 2024. na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

Na preliminarnu rang-listu kandidati laici imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave liste.

Po prigovoru, Fakultetsko vijeće obvezno je donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća je konačna.

Konačna rang-lista kandidata laika koji su ostvarili pravo na upis u drugom prijavnom roku bit će objavljena 26. rujna 2024. na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

III. UPIS

 1. Upis primljenih kandidata/mladića koji žele postati svećenici obavit će se u razdoblju od do 27. rujna 2024.
 2. Upis na studij kandidata laika provodi se nakon završenog razredbenog postupka i utvrđivanja konačne rang-liste kandidata.
 3. U roku od pet dana od objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis obvezan je dostaviti originalne dokumente i izvršiti upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studij, a pravo upisa stječe sljedeći kandidat s konačne liste, koji je ispunio uvjete za upis u statusu za koji je aplicirao, do popune odobrenog broja za upis.
 4. Upis kandidata laika nakon prvog upisnog roka izvršit će se od do 19. srpnja 2024.
 5. Upis kandidata laika nakon drugog upisnog roka izvršit će se rujna 2024.
 6. Svi kandidati koji ostvare pravo na upis u prvu godinu studija, osim već predanih dokumenata, podnose:

– upisni list, semestralni list i ŠV-obrazac,

– indeks i

– podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu)

Za sve pojedinosti u svezi s upisom i studijem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu možete se obratiti na e-mail Studentske službe KBF-a [email protected] ili na broj telefona 033/533-516.

Sarajevo, 10. lipnja 2024.

Hvaljen Isus i Marija 👋
Drago nam je što Vas vidimo!

Pretplatite se na naš bilten s vijestima!

Ne šaljemo neželjenu poštu!

Povezani članci

Papa će se susresti sa svećenicima rimske biskupije zaređenima u razdoblju prije 11 i 39 godina

Katoličke vijesti

Krist je uskrsnuo. Čak i u Gazi

Katoličke vijesti

Iz tiska izišla knjiga prof. dr. sc. Mate Zovkića – “Knjiga o Tobiji: prijevod i komentar”

Katoličke vijesti
Katoličke vijesti