Crkvena glazba


Andrejka Srdoč Geraci

19.05.2023.

U svečanoj pjevanoj misi jedna od pjevanih molitava koja spada na svećenika jest i završna doksologija kanona „Po Kristu i s Kristom…“ za koju Uputa o glazbi „Instructiam Musicam Sacram“ III. u broju 29.c kaže da spada na prvi stupanj, što znači da ju je obavezno pjevati.

Što je završna doksologija?

U središtu čitavog euharistijskog slavlja je euharistijska molitva tj. molitva zahvale i posvećenja. Svećenik poziva narod da molitvom i hvalom uzdigne srca ka Gospodinu te ga pridružuje svojoj molitvi koju u ime cijele zajednice upravlja Bogu Ocu po Isusu Kristu u Duhu Svetome. Smisao je te molitve da se cijeli zbor vjernika sjedini s Kristom u ispovijedanju čudesnih Božjih djela i u prinošenju žrtve. Euharistijska molitva zahtijeva da ju svi slušaju s poštovanjem i u tišini.

Dakle, Doksologija je završna molitva predslovlja i trinitarnog je oblika. Svećenik podiže kruh i vino i izgovara pjevajući: „Po Kristu, s Kristom i u Kristu, tebi Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.“ Narod odgovora poklikom: „Amen!“ To je najveći „Amen“ u misi s kojim se pristaje, potvrđuje naše vjerovanje u trojedinog Boga.

Posljednji „Amen“ potvrđuje sudjelovanje vjernika u obredu

 Posljednji zahvat zajednice u euharistijskoj molitvi je taj završni „Amen“. Ova hebrejska riječ, potvrđena u cijelom Svetom pismu, Starom i Novom zavjetu, stavlja se na usta vjernika kako bi mogli očitovati svoju privrženost vjere riječima svećenika i Božjem djelu koje se tim riječima evocira. U konkretnom slučaju, Amen koji završava euharistijsku molitvu treba smatrati činom vjere u sakrament euharistije i činom klanjanja upućenom Isusu. Taj zemaljski „Amen“ koji ovdje anticipira onaj „Amen“ koji se pjeva u nebeskoj liturgiji. Zato se njegovo pjevanje na svetoj misi  smatra najboljim načinom slavlja.

Opća uredba rimskog misala naglašava da se završnom doksologijom izražava davanje slave Bogu, a narod je poklikom Amen potvrđuje i zaključuje. (78.h)

Skladan je novi Amen za četvoroglasni zbor

Zašto pjevati poklik „Amen“ na završnoj doksologiji? » naslovna

Ovaj „Amen“ je namijenjen za sopran, alt, tenor i bas uz pratnju svečanog sviranja orgulja. Komponirao ga je maestro Giovanni Geraci povodom ređenja novih prezbitera u Riječkoj katedrali u subotu 29. travnja 2023. Prvi puta izveo ga je Riječki nadbiskupijski zbor. Stavljamo ga na raspolaganje svim zborovima Riječke nadbiskupije i šire.