Studijska posjeta Sloveniji – Pristupačna komunikacija u socijalnom uključivanju ranjivih skupina
Biskupska konferencija BiH

Studijska posjeta Sloveniji – Pristupačna komunikacija u socijalnom uključivanju ranjivih skupina

U okviru projekta „ACTIVE – Pristupačna komunikacija u socijalnom uključivanju ranjivih skupina na zapadnom Balkanu“, timovi Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritasa Crne Gore, Caritasa Srbije zajedno s predstavnicom Saveza za pristupačnost Srbije sudjelovali su na studijskoj posjeti Sloveniji, izvijestili su iz Caritasa BiH.

Svrha posjeta bila je stjecanje praktičnih znanja i učenje iz slovenskih iskustava o pristupačnoj komunikaciji te jasnom i jednostavnom jeziku.

Prvog dana studijskog posjeta održan je sastanak s udrugom Unija Sožitije. Društvo Suživot je samostalna, nestranačka, neprofitna i dobrovoljna organizacija sa društvenim i filantropskim ciljevima te organizacija za promicanje zajedničke i individualne skrbi o osobama s intelektualnim teškoćama, njihovim roditeljima i članovima obitelji. Savez zadruga sastoji se od društava za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama, koja djeluju na području Republike Slovenije. Tijekom posjeta predstavljene su aktivnosti Udruge Suživot, a poseban fokus bio je na izradi materijala razumljivim jezikom za osobe s intelektualnim teškoćama i njihovoj primjeni u radu s korisnicima. Nakon posjeta Udruge Sozitia, sudionici posjeta posjetili su Caritas Slovenije, gdje su im kolege iz Caritasa predstavili programe koje provode na području humanitarnog rada, kako u Sloveniji, tako i diljem Balkana i svijeta. Caritas Slovenije poznat je kao važan akter na području humanitarne pomoći, sa širokim spektrom programa koji uključuju potporu najranjivijim skupinama.

Drugi dan studijske posjete bio je posvećen obilasku Koruške regije, udruge Zavod Risa u Slovenj Gradecu i knjižnice Dr. Franza Sušnika u Koroškoj. Zavod Risa je udruga od javnog interesa u području kulture i socijalne zaštite. Osnovana je 2011. godine i prva je organizacija u Sloveniji koja sustavno razvija koncept lakog čitanja i jasnog jezika. Bave se pravom na pristup informacijama u svrhu unaprjeđenja socijalne uključenosti osoba s različitim poteškoćama koje imaju probleme u području čitanja, pisanja, razumijevanja i socijalne uključenosti. Zavod Risa pomaže ljudima u stjecanju informacija i vještina za društveni život te promiče pristupačno okruženje u svim područjima života.

U sklopu knjižnice Dr. Franz Sušnik predstavljeni su segment rada na području pristupačnosti i provedbe knjižnične djelatnosti za osobe s invaliditetom. Prikazan je dio knjižnice i njena građa koja je dostupna osobama s različitim vrstama poteškoća kao što su disleksija, oštećenje vida i sl. Ovo je bio dobar primjer u smislu dostupnosti i pristupačnosti materijala u ovoj iznimno važnoj djelatnosti za društvo u cjelini.

Posljednji dan posjete bio je rezerviran za sastanak i predstavljanje aktivnosti RTV Slovenije, gdje su se članovi izaslanstva bili u prigodi upoznati se s načinom na koji Slovenska nacionalna radiotelevizija provodi programe koji uključuju tekstove na jasnom jeziku i programe koji su pristupačni osobama s invaliditetom. Predstavnici sektora pristupačnosti RTV Slovenije također su predstavili svoje dvije specijalizirane internetske platforme ACCESSIBLE i EASY. DOSTOPNO je informativna web stranica posvećena osobama s invaliditetom koja omogućuje dostupnost dnevnih vijesti za osobe s invaliditetom, kao i tema iz ovog područja. ENOSTAVNO je informativni portal koji objavljuje vijesti jasnim i jednostavnim jezikom, a najbolje ga opisuje slogan: “Svi ljudi imaju pravo na informaciju”. Svi ljudi trebaju informacije u nama dostupnom obliku. To je jednostavno portal s vijestima na razumljivom jeziku”.

Studijska posjeta Sloveniji predstavljala je vrijednu prigodu za razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi na području pristupačne komunikacije i jasnog jezika. Posjet je omogućio sudionicima da se upoznaju s različitim institucijama i organizacijama koje aktivno pridonose uključivanju i potpori ranjivim skupinama, te da steknu uvid u konkretne programe i aktivnosti koji se provode u Sloveniji. Kroz interakciju sa stručnjacima i primjerima iz prakse, predstavnici mreže Caritas i Saveza za pristupačnost Srbije ojačali su svoje kapacitete za daljnje unapređenje komunikacije i potpore osobama s invaliditetom u svojim sredinama. Ovaj posjet samo je početak dugoročne suradnje i razmjene koja će doprinijeti izgradnji inkluzivnijeg društva na Zapadnom Balkanu i šire.

Studijska posjeta Sloveni jedna je od aktivnosti koja se provodi u okviru projekta ACTIVE (Access Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans), kojeg zajednički razvijaju i provode Caritas BiH i Socijalno-edukativni centar Banja Luka, uz financijsku potporu Caritasa Austrije i Renovabisa. (caritas.ba/caritas.rs)

Hvaljen Isus i Marija 👋
Drago nam je što Vas vidimo!

Pretplatite se na naš bilten s vijestima!

Ne šaljemo neželjenu poštu!

Povezani članci

Biblija protekle godine prvi put prevedena na najmanje 16 novih jezika

Katoličke vijesti

Patrijarh Pierbattista Pizzaballa posjetio grad Gazu

Katoličke vijesti

Sport kao put integracije u hrvatsko društvo

Katoličke vijesti
Katoličke vijesti