Sinodalni hod Komentar: Piše: Goran Žan Lebović Casalonga


31.07.2023.

Zakonik kanonskoga prava jasno kaže da vjernici imaju pravo i dužnost očitovati pastirima svoje mišljenje o onome što je za zajedničku korist i dobrobit Crkve.

Sinodalnost, stara novina?

Danas se mnogo govori o sinodalnosti u Crkvi, govori se o novom načinu upravljanja Crkvom, o decentralizaciji, o uvažavanju mišljenja (ne)vjernika. Ona je postala kontroverzna: za neke je prilika da guraju svoju propagandu ili čak agendu – da žele mijenjati nauk Crkve, vjeru i ćudoređe, a za druge je ona ugroza koja urušava same temelje Crkve i odstupa od predanog nauka. No bogatstvo crkvene predaje jasno nam govori da je sinodalnost stara novina! Crkvenim dokumentima pokušat ćemo dati osvrt na to što sinodalnost zapravo jest i u kojim okvirima ju Crkva promišlja.

Sinodalnost prije pape Franje?

Uzmemo li Zakonik kanonskoga prava, koji je zadnji plod provedbe saborskih dokumenata u život Crkve i primjene ekleziologije II. vatikanskog sabora, uočavamo da se već tada javlja sadržajno jezgra govora o onome što danas nalazimo pod nazivom sinodalnost. U II. knjizi Zakonika pod naslovom Božji narod nailazimo na kanon 212 koji kaže u § 3. Vjernici imaju pravo, katkada dapače i dužnost, prema znanju, stručnosti i ugledu koji imaju, posvećenim pastirima očitovati svoje mišljenje o onom što je za dobrobit Crkve i to mišljenje, čuvajući cjelovitost vjere i ćudoređa i poštovanje prema pastirima te pazeći na zajedničku korist i dostojanstvo osoba, priopćiti i ostalim vjernicima

Dakle, Zakonik jasno kaže da vjernici imaju pravo i dužnost očitovati pastirima svoje mišljenje o onome što je za zajedničku korist i dobrobit Crkve. Kardinal Francesco Coccopalmerio, koji je dugo godina bio zadužen za tumačenje Zakonika u papino ime, jasno kaže da bi vjernici trebali biti svjesni te svoje obveze očitovanja mišljenja pastirima kao što su svjesni obveze pohađanja nedjeljne mise. U praksi, navedeni se kanon primjenjuje u pastoralnim vijećima, sastavljenim od vjernika, koji savjetuju pastire. No sinodalnost pape Franje ide dalje, ona jasno govori da se svaki vjernik, a ne samo pojedini vjernik, treba uključiti i ovisno o znanju, stručnosti i ugledu, treba djelovati za zajedničko dobro i dobrobit Crkve izražavajući svoje mišljenje pastirima.

Okviri sinodalnosti – kako promišljati dobrobit Crkve?

Dakle, pitamo se koji su okviri sinodalnog djelovanja? Prvi je zajedničko dobro i dobrobit Crkve, a drugi je čuvanje cjelovitosti vjere i ćudoređa, tj. okvir promišljanja vjernika jest u onome što je pravilo vjere. A što je to pravilo vjere? Pa o tome nam progovara sv. Vinko Lerinski: „U samoj Katoličkoj Crkvi valja paziti s pomnjivošću da se pridržavamo onoga što se vjerovalo svugdje, uvijek i što su svi vjerovali.“ Zatim nastavlja: „Ali možda kaže netko: dakle u Crkvi Kristovoj nema napretka vjere? Jasno da ima, i to vrlo velikog. Jer koje je ono biće ljudima tako zavidno, a  Bogu mrsko koje bi to htjelo i usudilo se spriječiti? Ipak tako da u istini jest napredak vjere, ali ne promjena. Za napredak je bitno da se neka stvar sama po sebi produbljuje; za promjenu pak da se od jednoga pretvara u nešto drugo. Stoga trebaju rasti, i mnogo i silno se umnožiti znanje, znanost, mudrost pojedinca i sviju, i pojedinog čovjeka kao i cijele Crkve po razinama starosti i vremena, ali opet na svoj način, naime u jednakom nauku, u jednakom smislu i jednakom razumijevanju.“ U tom smislu, vidimo okvir sinodalnosti – ona može produbiti shvaćanje i razumijevanje sadržaja vjere, ali ga ne može nikako mijenjati. Treći okvir koji nam kanon stavlja jest okvir vlastite stručnosti. Crkva je na neki način res publica – javna stvar i kao takva, tiče se i mene osobno kao i svakog drugog vjernika. Ona nije res privata – vlasništvo pojedinca, te samim time iz toga niču prava i odgovornosti o brizi za njezinu dobrobit kroz vlastitu stručnost i darove.

Sinodalnost – obnovljena (i nova) svijest o sudjelovanju u životu Crkve

 Sinodalnost pape Franje želi probuditi i ojačati svijest o angažmanu vjernika za brigu o zajedničkom dobru i o Crkvi. Savjetovanje je ono koje nam treba pomoći otvoriti nove perspektive, uvidjeti stanje na terenu „radosti i nade, žalosti i tjeskobe ljudi našega vremena“, a autoritet – hijerarhija – vrši razlučivanje, ima dužnost uzeti izneseno u obzir, gledati ga u svjetlu pravila vjere i ćudoređa i odstupanja od njega, te ga prihvaćati ako se radi o dobrobiti Crkve i razvoju koji to mišljenje može donijeti. Sinodalnost je poziv da se svaki vjernik uključi u izgradnju Crkve „čuvajući cjelovitost vjere i ćudoređa i poštovanje prema pastirima“. Ona raste u slobodi izražavanja, s namjerom izgradnje Crkve i svijesti da svaki vjernik uvijek može slobodno crkvenim pastirima očitovati svoje potrebe, osobito duhovne, i svoje želje te izgrađivati Crkvu svojim doprinosom i sudjelovanjem u sinodalnom hodu. U tom smislu, važno je naučiti slušati drugoga i osluškivati poticaje koji dolaze kroz osjećaj vjere, koji posjeduje svaki krštenik u kome je „Duh sinovstva“ i svjetlo Božje – koje prima za dobrobit Crkve svaki “onaj koji traži Boga iskrenim srcem“. To je novi stil u kojem se gleda ponajprije jednakost dostojanstva i različitost službi i darova, gdje se ujedno poštuje i autoritet nasljednika sv. Petra te daje posluh vjere i razuma onome što on iznosi, osobito u onome što je definitivan i nepromjenjiv nauk, a ujedno gaji slobodu iznošenja vlastitog stava koji hijerarhija osluškuje na nov način.

Iz rubrike:
Sinodalni hod

Sinodalnost – napredak i razvoj stare novine, okviri i granice » naslovna

Fiducia supplicans – o bogatstvu blagoslova kao izričaja Božjeg milosrđa


13.02.2024.

Dokument govori o blagoslovu osoba, ne zajednica, blagoslovu koji uključuje molitvu za mir, zdravlje, dijalog, solidarnost, istaknuo je predavač. 

Nadbiskup Uzinić ipak je otišao i korak dalje: „Iako sve heteroseksualne i homoseksualne veze ne možemo izjednačiti s kršćanskim pojmom braka, u tim zajednicama ima mnogo dobra poput uzajamna pomaganja, vjernosti, djece. Dakle i u situaciji tih parova postoji mnogo stvari koje su blagoslov. Zbog toga ima opravdanih razloga i za blagoslov para, a ne samo osoba.“

Iz rubrike:
Komentar

Sinodalnost – napredak i razvoj stare novine, okviri i granice » naslovna

Od Uhača možemo učiti u mnogočemu


Marko Medved

13.02.2024.

Mons. Josip Uhač nije objavio memoare. To ne čudi jer se posve uklapa u njegovu skromnu i tihu osobu koja je cijeli svoj život ugradila u rad za Svetu Stolicu, po cijenu da glas o njegovu djelovanju do danas u Hrvatskoj nije dovoljno poznat.