Jesu li Isus i Duh Sveti bili prisutni pri stvaranju?
Pitanja i odgovori o kršćanstvu

Jesu li Isus i Duh Sveti bili prisutni pri stvaranju?

Dok Isus nije imenovan u Bibliji u Knjizi Postanka, doktrina o Trojstvu uči da su Otac, Sin i Duh svi bili prisutni na početku.

Čitajući Stari zavjet lako je zaboraviti da je Presveto Trojstvo prisutno kroz sve događaje povijesti spasenja.

To znači da su Isus i Duh Sveti bili prisutni, iako nam nisu u potpunosti otkriveni, u svakom događaju koji se spominje u Bibliji.

Riječ pri stvaranju

Sveti Ivan započinje svoje evanđelje proglašavajući da je istina da je Isus bio prisutan pri stvaranju, nazvana “Riječ”:

U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog. On bijaše u početku kod Boga; sve je po njemu postalo i bez njega ništa nije postalo što je postalo. U njemu bijaše život i život bijaše svjetlost ljudima. Svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Ivan 1,1-5

The Katekizam Katoličke Crkve potvrđuje da je stvaranje djelo Svetog Trojstva, uključujući Isusa:

Novi zavjet otkriva da je Bog sve stvorio vječnom Riječi, svojim ljubljenim Sinom. U njemu je „sve stvoreno, na nebu i na zemlji.. . sve je stvoreno kroz njega i za njega. On je prije svega i sve u njemu stoji.”

CCC 291

U tradiciji istočnih pravoslavnih kršćana, Isus je taj koji je vizualno predstavljen na ikonama stvaranja. To je koristan podsjetnik da je stvaranje doista bilo čin Trojstva.

Dah Božji

Duh Sveti se može jasnije vidjeti u Knjizi Postanka, jer Biblija počinje navodeći kako je “Duh Božji” lebdio nad stvaranjem:

U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja je bila bez oblika i pusta, a tama je bila nad bezdanom; i Duh Božji kretao se nad vodom.

Postanak 1:1-2

Hebrejska riječ koju je upotrijebio biblijski pisac bila jeruah, a kršćanski su teolozi opetovano ukazivali na njega kao na prvo spominjanje Duha Svetoga. U njoj je napisala Lea Sestieri članak “Židovski korijeni Duha Svetoga”: “Iako se u židovskim spisima Duh Sveti nikada ne predstavlja kao osoba, već kao božanska sila sposobna preobraziti ljudsko biće i svijet, ostaje činjenica da je kršćanska pneumatološka terminologija ukorijenjena u ono židovske religije.”

Ona nastavlja: “Izraz ‘Duh’ prevodi hebrejsku riječ ‘Ruah’, koja u svom primarnom značenju znači dah, zrak, vjetar. Isus doista koristi osjetilnu sliku vjetra da sugerira Nikodemu transcendentnu novost njega koji je osobno Božji dah, božanski Duh’ (KKC 691).

Trojstvo možda nije posebno imenovano u Knjizi Postanka, ali je jasno da su oni tu, prisutni kroz sva vremena i za svu vječnost.

VALOVI
NAJAVA

Hvaljen Isus i Marija 👋
Drago nam je što Vas vidimo!

Pretplatite se na naš bilten s vijestima!

Ne šaljemo neželjenu poštu!

Povezani članci

2 Vrline kojima sveta Rita može poučiti 21. stoljeće

Katoličke vijesti

8. svibnja: Dan “Supplica” Gospi od Pompeja

Katoličke vijesti

Zašto bizantski katolici nose zeleno na Pedesetnicu

Katoličke vijesti
Katoličke vijesti