12 stvari koje treba znati i podijeliti s drugima o Svetom Trojstvu
Europa

12 stvari koje treba znati i podijeliti s drugima o Svetom Trojstvu

Nacionalni katolički registar, 26. svibnja 2024. / 04:00 ujutro

Katolička crkva uči da je Presveto Trojstvo središnje otajstvo kršćanske vjere. Ali koliko znamo o ovoj misteriji? Koja je njegova povijest? Što to znači? I kako se može dokazati?

Evo 12 stvari koje trebate znati i podijeliti.

1. Odakle dolazi riječ “Trojstvo”?

Dolazi od latinske riječi “trinitas”, što znači “tri” ili “trijada”. Grčki ekvivalent je “triados”.

2. Kada je riječ prvi put korištena?

Prva sačuvana upotreba izraza (možda je bilo ranijih upotreba koje su sada izgubljene) bila je oko 170. godine poslije Krista od strane Teofila iz Antiohije, koji je napisao:

“Na sličan način i tri dana koja su bila prije svjetiljki su tipovi Trojstva [Τριάδος], od Boga, i Njegove Riječi, i Njegove mudrosti. A četvrti je tip čovjeka, koji treba svjetlost da bi postojao Bog, Riječ, mudrost, čovjek” (“Autoliku”, 2:15).

3. Što je Trojstvo?

Kompendij Katekizma Katoličke Crkve to ovako objašnjava:

„Crkva izražava svoju trojstvenu vjeru ispovijedajući vjeru u jedinost Boga u kojem su tri Osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. Tri božanske Osobe samo su jedan Bog jer svaka od njih jednako posjeduje puninu jedne i nedjeljive božanske naravi. One se stvarno razlikuju jedna od druge zbog odnosa koji ih međusobno korespondiraju. Otac rađa Sina; Sin je stvoren od Oca; Duh Sveti izlazi od Oca i Sina” (br. 48).

4. Je li Trojstvo središnje otajstvo kršćanske vjere?

Da. Kompendij objašnjava:

„Središnje otajstvo kršćanske vjere i života je otajstvo Presvetoga Trojstva. Kršćani se krste u ime Oca i Sina i Duha Svetoga” (br. 44).

5. Kada je Crkva nepogrešivo definirala Trojstvo?

Dogma o Trojstvu definirana je u dvije faze, na Prvom saboru u Niceji (325. godine) i Prvom saboru u Carigradu (381.).

Najprije je Niceja definirala božanstvo Sina i napisala dio Vjerovanja koji se bavi Sinom.

Ovo vijeće je bilo sazvano da se bavi herezom poznatom kao arijanizam, koja je tvrdila da je Sin nadnaravno biće, ali ne i Bog.

Prvi je Konstantinopol definirao božanstvo Duha Svetoga i napisao dio Vjerovanja koji govori o Duhu.

Ovaj se sabor bavio herezom poznatom kao makedonizam (jer su njeni zagovornici bili iz Makedonije), koja je nijekala božanstvo Duha Svetoga. Ova se hereza također nazivala pneumatomahija (od grčke fraze koja znači “borba s Duhom”).

6. Kako se može dokazati Trojstvo?

Trojstvo se može dokazati samo kroz božansku objavu koju nam je Isus donio. To se ne može dokazati prirodnim razumom ili samo iz Starog zavjeta. Kompendij Katekizma Katoličke Crkve kaže:

„Bog je ostavio neke tragove svog trojstvenog bića u stvaranju i u Starom zavjetu, ali njegova najnutarnjija bit kao Presveto Trojstvo je misterij koji je nedostupan samo razumu ili čak izraelskoj vjeri prije Utjelovljenja Sina Božjeg i slanja Duha Svetoga. Ovu je tajnu objavio Isus Krist i ona je izvor svih drugih tajni” (br. 45).

Iako je rječniku korištenom za izražavanje doktrine o Trojstvu trebalo vremena da se razvije, možemo pokazati različite aspekte doktrine iz Svetog pisma.

7. Kako iz Svetog pisma možemo pokazati da postoji samo jedan Bog?

(Priča se nastavlja u nastavku)

Pretplatite se na naš dnevni bilten

Činjenica da postoji samo jedan Bog jasno je istaknuta u Starom zavjetu. Na primjer, knjiga proroka Izaije proglašava:

“Vi ste moji svjedoci, govori Gospodin, i moj sluga koga sam izabrao, da upoznate i vjerujete mi i shvatite da sam ja. Prije mene nijedan bog nije stvoren niti će ga biti poslije mene” (Iz 43,10).

„Ovako govori Gospodin, kralj Izraelov, i njegov Otkupitelj, Gospodin nad vojskama: Ja sam prvi i ja sam posljednji; osim mene nema boga” (Iz 44,6).

8. Kako možemo pokazati da je Otac Bog?

Otac se u Novom zavjetu više puta proglašava Bogom. Na primjer, sveti Pavao izjavljuje:

“Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe” (2 Kor 1,3).

“Jedan je Bog i Otac svih nas, koji je iznad svih i po svima i u svima” (Ef 4,4-6).

9. Kako možemo pokazati da je Sin Bog?

Ovo se proglašava na raznim mjestima u Novom zavjetu, uključujući i početak Evanđelja po Ivanu:

„U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog. … I Riječ tijelom postade i nastani se među nama puna milosti i istine; slavu njegovu vidjesmo, slavu kao jedinorođenoga od Oca” (Iv 1,1.14).

I kasnije:

“Zatim [Jesus] reče Thomasu, ‘Stavi prst ovamo i vidi moje ruke; i pruži ruku svoju i stavi je u moj bok; ne budi nevjeran, nego vjeran.’ Toma mu odgovori: ‘Gospodin moj i Bog moj!’” (Iv 20,27-28).

10. Kako možemo pokazati da je Duh Sveti Bog?

U Djelima apostolskim, Duh Sveti je prikazan kao božanska osoba koja govori i kojoj se može lagati:

“Dok su slavili Gospodina i postili, reče Duh Sveti: Odvojte mi Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao” (Dj 13,2).

„Ali Petar reče: ‘Ananija, zašto ti je Sotona ispunio srce da lažeš Duhu Svetomu i zadržiš dio prihoda zemlje? … Nisi slagao ljudima nego Bogu’” (Dj 5,3-4).

11. Kako možemo pokazati da su Otac, Sin i Duh različite Osobe?

Razlikovanje osoba može se pokazati, na primjer, u činjenici da Isus govori do njegov otac. Ovo ne bi imalo smisla da se radi o jednoj te istoj osobi.

“U ono vrijeme reče Isus: ‘Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima; da, Oče, jer takva je bila tvoja milost’” (Mt 11,25-26).

Činjenica da Isus nije ista osoba kao Duh Sveti otkriva se kada Isus — koji djeluje kao savjetnik (grčki, “Parakletos”) učenika — kaže da će se moliti do Otac i otac će tada dati “drugog Savjetnika,” koji je Duh Sveti. Ovo pokazuje razlikovanje sve tri osobe: Isusa koji moli; Otac koji šalje; i Duh koji dolazi:

„I ja ću moliti Oca, i dat će vam drugoga Branitelja, da bude s vama zauvijek, Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje; poznajete ga jer on s vama prebiva i u vama će biti” (Iv 14,16-17).

12. Kako možemo pokazati da je Sin nastao od Oca i da Duh proizlazi iz Oca i Sina?

Činjenica da je Sin nastao od Oca naznačena je imenima tih Osoba. Sinove stvaraju očevi. Druga Osoba Trojstva ne bi bila Sin da ga prva Osoba nije stvorila kao svog Oca.

Činjenica da Duh Sveti proizlazi iz Oca i Sina odražava se u drugoj Isusovoj izjavi:

“A kad dođe Branitelj, kojega ću vam ja poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene” (Iv 15,26).

Ovo prikazuje Duha Svetoga koji izlazi iz Oca i Sina (“koga ću ja poslati”). Ovdje vanjsko djelovanje Osoba Trojstva odražava njihove međusobne odnose. Može se također reći da Duh Sveti izlazi od Oca kroz Sin.

Više o Hodu Duha Svetoga, kliknite ovdje.

Ovaj je članak bio prvi put objavio Nacionalni katolički registar, CNA-in sestrinski partner za vijesti, 7. lipnja 2020., a CNA ga je ažurirao i prilagodio.

Hvaljen Isus i Marija 👋
Drago nam je što Vas vidimo!

Pretplatite se na naš bilten s vijestima!

Ne šaljemo neželjenu poštu!

Povezani članci

8 najpopularnijih devetnica

Katoličke vijesti

Što očekivati ​​na Euharistijskom kongresu u Indianapolisu 2024

Katoličke vijesti

Novi film ‘Neopjevani heroj’ naglašava ‘snagu obitelji’

Katoličke vijesti
Katoličke vijesti